หน้าหลัก ITA

EB12>>  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     EB12 - ข้อ1 บันทึกข้อความผลการดำเนินงานแผนฯ ปี 2563
     EB12 - ข้อ2ลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2563
     EB12 - ข้อ3 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS