หน้าหลัก ITA

EB11>> หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB11 - ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานประเมินผลแผนปี 2562  
EB11 - ข้อ2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานแผนฯ ปี2562  
EB11 - ข้อ3 Link แสดงหลักฐานWebsite ในระบบ MITAS