สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาหมื่น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ชาวอำเภอนาหมื่นจำนวนประมาณ 14,000 คน มากว่า 34 ปี ตั้งแต่รัฐบาลริเริ่มนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากร
    เนื่องจากอำเภอนาหมื่นเป็นอำเภอขนาดเล็ก ประชากรจำนวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์รักษาหลักประกันถ้วนหน้า ทำให้โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบไม่เพียงพอต่อรายจ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าตอบแทนบุคลากรเป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลนาหมื่นได้พยายามประคับประคอง บริหารจัดการและควบคุมรายรับรายจ่าย ทำให้ไม่มีวิกฤติทางการเงินได้ถึง 15 ปี
    แต่ปัจจุบันด้วยรายจ่าย ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลนาหมื่นประสบวิกฤติปัญหาทางการเงิน ระดับ 7 (ขั้นสูงสุด) ตั้งแต่ กลางปี 2560 โดยสามารถลดรายจ่ายในด้านต่างๆ ลดระดับเหลือระดับ 5 (16 มิถุนายน 2561) จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาและพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนาหมื่น เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และลดรายจ่ายด้านการซื้ออุปกรณ์ เพื่อนำเงินที่เหลือใช้จ่ายในด้านต่างๆ
ของโรงพยาบาลต่อไป โดยมีรายการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลนดังนี้

  รายการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน

อุปกรณ์ทางการแพทย์

ราคาโดยประมาณ

รายละเอียดความจำเป็น

 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
 ชนิดตั้งพื้น พร้อมล้อเลื่อน

      


 ราคาเครื่องละ 16,500.00 บาท     
จำนวน 4 เครื่อง
 เป็นเงิน 66,000.00 บาท
   เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิม ในแผนกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน เครื่องเก่าที่สุดมีอายุประมาณ 10 ปี

 รถเข็นฉุกเฉินประเภท ABS ชนิด 1 ไกร์


ราคาคันละ 39,500.00 บาท
จำนวน 1 คัน  
   เพื่อใช้ทดแทนเตียงเข็นฉุกเฉินเก่าที่ไม่สามารถล็อคการเคลื่อนที่ของเตียงได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกับผู้ป่วย ขณะทำการรักษา

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
ชนิดสอดแขน

 
ราคาเครื่องละ 58,000.00 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
  เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในการวัดความดัน ในแผนกผู้ป่วยนอก
 หุ่นจำลองการฟื้นคืนชีพทารก
แบบเต็มตัว

   


 ราคา 33,000.00 บาท
จำนวน 1 ตัว
   เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการทบทวนทักษะการฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 หุ่นจำลอง ผึกสอนCPR คล้ายคนจริง พร้อมกล่องแสดงกราฟ
 ราคาตัวละ 98,000.00 บาท
จำนวน 1 ตัว
   คลิ๊กดูรายละเอียด...
 เตียงผู้ป่วย แบบ 3 ไกร์ 
 ราคาหลังละ 18,500.00 บาท
จำนวน 3 หลัง
   ใช้ในแผนกผู้ป่วยใน เนื่องจากเตียงชนิดเก่ามีขนาดสูง ไม่สามารถปรับลดระดับความสูงของเตียงได้  ทำให้ผู้ป่วยที่สูงอายุขึ้นลงเตียงได้ลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุตก
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด แบบมือถือ
 ราคาเครื่องละ 25,000.00 บาท
จำนวน 2 เครื่อง
 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่เสียไปแล้ว และใช้ขณะส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรพ.น่าน
เครื่องควบคุมการ
ให้สารละลายทางหลอดเลือด (ให้สารน้ำ+ให้เลือด)
ราคาเครื่องละ 60,000.00 บาท
จำนวน 4 เครื่อง
 ปัจจุบันมีจำนวน 2 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจาก ใช้ในกรณี ให้สารน้ำสำหรับผู้ป่วยเด็ก , ยาอันตราย และการให้เลือด เคยใช้พร้อมกัน 4  เตียงทำให้ผู้ป่วยต้องรอให้เครื่องว่างก่อน
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
(เครื่องอัลตราซาวด์)
 ราคาเครื่องละ 930,000.00 บาท

 ปัจจุบันโรงพยาบาลมี เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 2 เครื่อง อัตราการใช้ประมาณ 160 ครั้งต่อปี โดยแบ่งเป็นการใช้ตรวจรักษาการฝากครรภ์จำนวนประมาณ 100 ครั้งต่อปี ปัจจุบันใช้ เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเครื่องใหม่ร่วมกับใช้ในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องเก่าอายุมากกว่า 20 ปีใช้ในห้องคลอด สภาพเครื่องดังภาพ * หากได้ เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเครื่องใหม่ คาดว่า จะนำไว้ใช้ที่ห้องคลอดเพื่อแยกไว้สำหรับการฝากครรภ์โดยเฉพาะ และจะได้นำเครื่องเก่าใช้ในแผนกผู้ป่วยในต่อไป

เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ
สำหรับใช้ในโรงพยาบาลมีแบตเตอรี่ในตัว
มีเมมมอรี่ค่าความดันโลหิต


ราคาประมาณ 30,000 บาท
จำนวน 2 เครื่อง

ใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

ทีวีจอแบนติดผนัง 32 นิ้วราคาประมาณ 9,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง

ใช้ประกอบสื่อการสอนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมทางสุขภาพ ได้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย วันละประมาณ 30-50 คน

เครื่องตรวจหูและตาชนิดติดฝาผนัง
 เครื่องละประมาณ 25,000 บาท
จำนวน 2 เครื่อง

ปัจจุบัน เครื่องส่องหูและตาชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่องใช้ในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน อุปกรณ์มีความเสื่อมตามการใช้งาน อายุประมาณ 5 ปี ต้องใช้ถ่านเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน ทำให้บางครั้งแสงไฟ ไม่เพียงพอต่อการช่วยในการวินิจฉัยโรค แบบชนิดติดฝาผนัง ได้แหล่งพลังงานจากไฟฟ้า ทำให้มีแสงสว่างเพียงพอ นำไปใช้ในแผนกผู้ป่วยนอก และเครื่องเดิมส่งต่อ
ให้กับรพ.สต. ต่อไป

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า เครื่องละประมาณ
 62,000-70,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากระบบไฟฟ้า ของโรงพยาบาลนาหมื่นเกิดตกบ่อยครั้ง ทำให้ตัวควบคุมเครื่องเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ตามช่างมาเพื่อซ่อมต้องใช้เวลา 5-7 วัน ทำให้เกิดความล่าชาในการตรวจวินิจฉัย 

 

ติดต่อบริจาค เงิน เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
นายเชาว์ สุทธหลวง โทร 081-724-1242
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ แตงอ่อน  โทร 082-382-3707

ติดต่อรับใบเสร็จเงินบริจาคหรือใบอนุโมทนาบัตร
นาง เบญจวรรณ สารเถื่อนแก้ว พนักงานธุรการ
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โทร 054-787013