วันที่ 31 มกราคม 2562 นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
และคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ. นาหมื่น
ณ โรงพยาบาลนาหมื่น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหมื่น


   


วันที่ 21 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาลนาหมื่นได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาช
น อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โดยให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ การตรวจคัดกรองสุขภาพจิต
การตรวจและรักษาโรค การบริการทันตกรรม การบริการด้านกายภาพบำบัด และการบริการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลนาหมื่นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันจัดงาน

และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 


   วันที่ 24 กันยายน 2561 บุคลากรโรงพยาบาลนาหมื่น เข้าร่วม สืบสาน ประเพณีตานก๋วยสลาก
ประจำปี 2561 ณ วัดพงษ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


   วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและบุคลากรโรงพยาบาลนาหมื่น
จัดกิจกรรม “จิตอาสา รวมน้ำใจ 5ส. Big Cleaning Day” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
และเพื่อสร้างวัฒนธรรมความสะอาดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ผนวกกับสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณ ภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลนาหมื่น

 


   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาหมื่นเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
ในวันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 08.00 น. 
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น    งานเลี้ยงส่ง-เลี้ยงรับ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.นาหมื่น 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


    พิธีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอพรวันสงกรานต์ 2561 

 

 

   

   

   


        วันที่ 26 มกราคม 2561 ทางคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาหมื่น   ร่วมใจ Big cleaning day