::: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 :::

เดือนกันยายน 2564

 เดือนสิงหาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

  • ตรวจรับวันที่  22  มิถุนายน  2564 
  • ตรวจรับวันที่  17  มิถุนายน  2564 
  • ตรวจรับวันที่  16  มิถุนายน  2564 

เดือนพฤษภาคม 2564

 เดือนเมษายน 2564

เดือนมีนาคม 2564

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

เดือนมกราคม 2564