:::  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 :::